Aktualności

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy na rynku pasz dla drobiu poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i technologicznej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu w nowobudowanym zakładzie spółki ModernFeed sp. z o.o. w Magnuszowicach”, mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów poprzez realizację operacji w ramach grup producentów rolnych i organizacji producentów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewiń do góry